תקנון האתר

1. אתר זה (להלן: "האתר"), המופעל ע"י מכון בקרה איי אי אס בע"מ ("המכון"), הינו אתר אינפורמטיבי בלבד, המיועד ופונה לקהל מקצועי של יזמים, קבלנים, עורכי בקשות, מתכננים ועוד, העוסקים בבניה רוויה למגורים: בנייני מגורים החל מ-6 יח"ד ועד עד 29 מ' כהגדרתם בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), תש"ל – 1970, תקנה מס' 4, תשס"ו – 2006.
2. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
3. הגלישה באתר תהווה הצהרה כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך המשתמש לבין החברה.
4. המידע המופיע באתר הינו מידע כללי בנוגע לפעילות המכון ואינו מהווה תחליף לעיון בהוראות חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 והתקנות על פיו בכל הקשור להקמת מכוני בקרה ותפקידם (להלן: "הוראות הדין"). האמור באתר זה ייקרא בכפוף להוראות הדין ובכל מקרה של סתירה תגברנה הוראות הדין.
5. כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושו הבלעדי של המכון. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם המכון.
6. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

נוהל טיפול בתלונות זמין לעיון הציבור. לצורך כך, יש לפנות למזכירות המכון בטלפון 08-9375520.

פרטי התקשרות

מכון בקרה איי אי אס בע"מ
כתובת: נחל שניר 15 יבנה 8122451
טל: 08-9375520
פקס: 08-9358691

שירותים מקצועיים

בקרת תכן
בקרת ביצוע

תקנון האתר

אתר  זה (להלן: "האתר"), המופעל ע"י מכון בקרה איי אי אס בע"מ ("המכון"), הינו אתר אינפורמטיבי בלבד, המיועד ופונה לקהל מקצועי של יזמים, קבלנים, עורכי בקשות, מתכננים ועוד, העוסקים בבניה רוויה למגורים  המשך קריאה   >  

דילוג לתוכן