מושגים
מכון בקרה
גוף פרטי בפיקוח ממשלתי אשר תפקידו לבצע בקרת בניה ע"י בקרים (מוסמכים ומורשים).

בקרת בנייה

בדיקה מדגמית ובקרה תהליכית לעמידה בדרישות והוראות החוק, התקנות והתקנים של התכן וביצוע הבניה, על מנת להבטיח את יציבות ובטיחות הבניין ובטיחות המשתמשים בו.
בקרת תכן
בקרה על התכנון בתחומים כגון: יציבות, מיגון אש, תברואה ועוד בהתאם לתקנות התכנון והבניה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), התשע"ח-2018, תקנה 88 (א).
בקרת ביצוע
בקרה הנדסית על עבודות הבנייה המבוצעות באתר, בתחומים כגון: יציבות, מיגון אש, תברואה ועוד, בהתאם לתקנות התכנון והבניה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), התשע"ח-2018, תקנה 88 (א).
בדיקה מדגמית
בדיקה המבוססת על עיקרון הערכת סיכונים לפי סוג המבנה והשימוש בו, בהתאם לתקנות התכנון והבניה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), התשע"ח-2018, סעיף 88 (ג).
בקרה תהליכית
בדיקה כי התכנון והביצוע נבדקו ואושרו ע"י בעלי המקצוע הרלוונטיים בנושאים כגון: בידוד תרמי, נגישות, חשמל אסבסט, רעש ועוד בהתאם לתקנות התכנון והבניה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), התשע"ח-2018, סעיף 88 (א)(ב).
בקר בנייה (תכן וביצוע)
מהנדס / אדריכל / הנדסאי בעל תעודת סיום קורס בקרים בישראל מאת מינהל התכנון וארגון ה-RICS  (הארגון הבריטי לבקרי בנייה).

בקר מורשה

בקר בנייה אשר הוסמך ע"י הגורם המאשר (כבאות, פקע"ר) ויבדוק את התאמתה של הבקשה להיתר להוראות החיקוק שלגביו מונה כמורשה.

נוהל טיפול בתלונות זמין לעיון הציבור. לצורך כך, יש לפנות למזכירות המכון בטלפון 08-9375520.

פרטי התקשרות

מכון בקרה איי אי אס בע"מ
כתובת: נחל שניר 15 יבנה 8122451
טל: 08-9375520
פקס: 08-9358691

שירותים מקצועיים

בקרת תכן
בקרת ביצוע

תקנון האתר

אתר  זה (להלן: "האתר"), המופעל ע"י מכון בקרה איי אי אס בע"מ ("המכון"), הינו אתר אינפורמטיבי בלבד, המיועד ופונה לקהל מקצועי של יזמים, קבלנים, עורכי בקשות, מתכננים ועוד, העוסקים בבניה רוויה למגורים  המשך קריאה   >  

דילוג לתוכן