בקרת תכן

בקרת תכן הינה בקרה הנדסית על התכנון בתחומים הבאים: יציבות הבניין, בטיחות אש, תברואה, איטום ועוד, לרבות האינטגרציה ביניהם

מתי מגישים?

בשלב הרישוי

מי מגיש?

עורך הבקשה

איך מגישים?

ראשת, עורך הבקשה מגיש את הבקשה להיתר הבנייה לרשות הרישוי. וועדת התכנון והבנייה מחליטה על אישור התוכנית בתנאים, כאשר אחד התנאים לקבלת ההיתר הינו המלצה של מכון הבקרה. בעקבות כך, היזם מתקשר עם מכון הבקרה. תפקידו של מכון הבקרה לבצע בקרה הנדסית על מסמכי הבקשה להיתר ולתת המלצה לרשות הרישוי על מתן או אי מתן היתר בנייה.

תיקון 101: תהליך הרישוי החדש בשילוב מכון בקרה, שלב ההיתר

  בעל ההיתר / מגיש הבקשה     רשות הרישוי   מכון בקרה

רשימת מסמכים שיש להגיש בכל בקשה לבקרת תכן:
  • אישור גורם מאשר במידה ואין בסמכות מכון הבקרה לטפל בתחום המדובר
  • טפסים ע"פ הנחיות המנהל לעורכי הבקשה
  • מסמכים נוספים ע"פ דרישה במידע או ע"י החלטת רשות הרישוי
  • הסכם התקשרות עם מכון הבקרה ואישור תשלום
  • החלטת רשות הרישוי על אישור הבקרה המרחבית
  • קובץ הבקשה להיתר (תכנית ראשית ונספח פיתוח)
  • הצהרת עורך הבקשה, עורכי המשנה
  • תיק המידע להיתר

נוהל טיפול בתלונות זמין לעיון הציבור. לצורך כך, יש לפנות למזכירות המכון בטלפון 08-9375520.

פרטי התקשרות

מכון בקרה איי אי אס בע"מ
כתובת: נחל שניר 15 יבנה 8122451
טל: 08-9375520
פקס: 08-9358691

שירותים מקצועיים

בקרת תכן
בקרת ביצוע

תקנון האתר

אתר  זה (להלן: "האתר"), המופעל ע"י מכון בקרה איי אי אס בע"מ ("המכון"), הינו אתר אינפורמטיבי בלבד, המיועד ופונה לקהל מקצועי של יזמים, קבלנים, עורכי בקשות, מתכננים ועוד, העוסקים בבניה רוויה למגורים  המשך קריאה   >  

דילוג לתוכן