אודות הרפורמה

2001

אסון וורסאי

2003

ממסקנותיה של ועדת זיילר שהוקמה בעקבות אסון וורסאי ("הקמת מכוני בקרה בישראלי הומלצה על ידי ועדת החקירה הממלכתית לענין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים את הציבור…..השלמת החקיקה והקמת מכוני הבקרה עשויים למנוע את האסון הבא")

2014

אושר בכנסת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, המסדיר בין היתר הקמת מכוני בקרה

2018

תחילת הפעלתם של מכוני בקרה באופן וולונטרי (מתן סבסוד ומענקים ליזמים)

2021

תחילת הפעלתם של מכוני בקרה בהליך מחייב (מנדט מוגבל)

סוגי מבנים שבסמכות מכון הבקרה (מנדט מוגבל)

בניין מגורים החל מ-6 יח"ד/2 קומות ועד עד 29 מ' כהגדרתם בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), תש"ל – 1970, תקנה מס' 4, תשס"ו – 2006:

"בניין מגורים" – בניין או חלק מבניין הכולל דירות מגורים שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבניין לבין מפלס הכניסה לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס, שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות משותף הוא עד 13 מ'.

"בניין גבוה" – בניין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבניין לבין מפלס הכניסה לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס, שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות משותף הוא בין 13 מ' עד 29 מ'.

רגולציה
  •  תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ח-2018
  • תקנות התכנון והבנייה (רישום בקרים) (הוראת שעה), תשע"ו-2016
  • חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, פרק ה'3
  • תקנות התכנון והבניה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), התשע"ח-2018
רגולציה
  •  תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ח-2018
  • תקנות התכנון והבנייה (רישום בקרים) (הוראת שעה), תשע"ו-2016
  • חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, פרק ה'3
  • תקנות התכנון והבניה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), התשע"ח-2018
לינקים רלוונטיים

לתהליך רישוי הבנייה של מנהל התכנון      קישור לדף >

חוק התכנון והבנייה – התשכ"ה-1965, פורמט מלא של החוק. אפשר להפנות לפרק רלוונטי אשר דן במכוני בקרה:    "סעיף 158יג – הגדרות פרק ה' 3"  קישור לדף  >

תקנות התכנון והבניה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), התשע"ח – 2018.   קישור לדף  >

 

נוהל טיפול בתלונות זמין לעיון הציבור. לצורך כך, יש לפנות למזכירות המכון בטלפון 08-9375520.

פרטי התקשרות

מכון בקרה איי אי אס בע"מ
כתובת: נחל שניר 15 יבנה 8122451
טל: 08-9375520
פקס: 08-9358691

שירותים מקצועיים

בקרת תכן
בקרת ביצוע

תקנון האתר

אתר  זה (להלן: "האתר"), המופעל ע"י מכון בקרה איי אי אס בע"מ ("המכון"), הינו אתר אינפורמטיבי בלבד, המיועד ופונה לקהל מקצועי של יזמים, קבלנים, עורכי בקשות, מתכננים ועוד, העוסקים בבניה רוויה למגורים  המשך קריאה   >  

דילוג לתוכן